BURN BAN STATUS: NO BURN BAN IN EFFECT

Contact Us

Poulsbo Fire Department
911 NE Liberty Rd.
Poulsbo, WA 98370

360.779.3997 office
360.779.4699 fax